Home      AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
 
AKTUALNOŚCI  GRUDNIA 
 
  Poniżej odnośniki do imprez przeprowadzonych w grudniu przez nasz oddział:

 
 
 
 
22.01. Kraków. W Sali Tradycji 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach odbyło się spotkanie
  z okazji 98. urodzin  płk. pil. Ludwika Krempy - bohatera wojennych zmagań nad Atlantykiem. Uczestniczyli w nim:
  Z-ca Dcy 8. Bazy płk mgr inż. Mieczysław Wróbel, Dowódca Grupy Działań Lotniczych ppłk pil. Krzysztof Janica,
  pan Robert Springwald - z Muzeum AK, panowie dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, Zygmunt Kraus, Edward Wyroba
  z muzeum w Wadowicach oraz delegacje Oddziału Krakowskiego SSLW RP, Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.
  Jubilat otrzymał życzenia od Prezesa Zarządu Głównego gen. dyw. pil. Franciszka Macioły.